INSTITUTUL DE CERCETARE PIELARIE-ÎNCALTAMINTE -ICPI

Institutul de Cercetare Pielărie Încălțăminte (ICPI) este divizia Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Textile și Pielărie (INCDTP) înființat la București în 1951. În România, ICPI deține o expertiză unică și facilități de cercetare și dezvoltare în domeniul prelucrării pielii, fabricării încălțămintei și domenii conexe. În ultimii ani, prezența dinamică și cuprinzătoare a Institutului la nivel național și internațional a făcut posibilă dezvoltarea și promovarea cercetării interdisciplinare aplicate în domeniile: pielărie, încălțăminte, colagen, articole din cauciuc, moștenire culturală. Pentru a-și îndeplini rolul activ, ICPI colaborează cu IMM-uri, alte centre de cercetare și dezvoltare, universități, asociații, organisme publice etc. din România și din străinătate și dezvoltă următoarele direcții de cercetare și dezvoltare:
● Materiale inovatoare și tehnologii ecologice pentru sectoarele de pielărie, cauciuc și încălțăminte;
● Reciclarea / valorificarea deșeurilor din sectoarele pielărie și încălțăminte pentru generarea de produse secundare cu valoare adăugată;
● Încălțăminte medicală folosită în tratamentul conservator al patomecanicii membrelor inferioare;
● Proceduri și materiale de evaluare, conservare și tratament (inclusiv piele și pergamente) pentru evaluarea și restaurarea obiectelor istorice și culturale pe bază de colagen;
● Învățare pe termen lung și perfecționare pentru dezvoltarea de noi abilități și competențe, studii și strategii pentru creșterea competitivității sectoriale și a capacității de cercetare-dezvoltare în domeniul pielărie și încălțăminte;
● Îmbunătățirea durabilității sectorului de pielărie și încălțăminte prin controlul integrat al calității și monitorizarea impactului asupra mediului.

INCDTP a obținut în 2013 nivelul de certificare A +, în conformitate cu Hotărârea de Guvern 1062/2011. Toate aceste performanțe deosebite ale ICPI au fost și sunt posibile datorită:
● abilităților multidisciplinare ale personalului său;
● cadrului foarte flexibil și ușor adaptabil la cerințele specifice ale activității de cercetare;
● personalului calificat în formarea și evaluarea competențelor;
● infrastructurii moderne de cercetare-dezvoltare (echipamente de înaltă tehnologie pentru analiză instrumentală, laborator acreditat, stații pilot moderne);
● recunoașterii și vizibilității națională / internaționale (parteneriate naționale / internaționale în consorții de proiecte, participare activă la asociații, rețele și grupuri de lucru naționale și europene).


Certificate și politici calitate ICPI

Certificat ISO 9001 Politica calitatii ISO 9001 Certificat ISO/IEC 17025 Politica calitatii ISO/IEC 17025

Noutăți

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Textile si Pielarie Bucuresti organizeaza concurs pentru ocuparea unui post vacant de executie:
- Consilier Juridic (cod COR: 261103), in cadrul Biroului Juridic Monitorizare Contracte. Detalii aici.

Infrastructură

Investind in infrastructura de cercetare, INCDTP isi stabileste ca obiectiv cresterea volumului de activitate si a productivitatii pe termen lung, aceasta urmand sa contribuie la consolidarea si dezvoltarea activitatii de cercetare si a potentialului stiintific, a vizibilitatii si promovarii institutului ca operator dinamic pe piata cercetarii nationale si europene. Mai multe detalii privind infrastuctura de cercetare si facilitatile oferite de aceasta gasiti aici.

Recunoaștere Științifică

Vizibilitatea institutionala este garantata prin premii si medalii obtinute in regim competitiv, prin participarea personalului CDI la saloane de inventii, produse si tehnologii noi, targuri, expozitii, manifestari stiintifice specializate organizate la nivel national si international.

x
Acest site nu foloseste cookies si nu prelucreaza date cu caracter personal. Mai mult. De acord