Departamentul Cercetare Cauciuc

Prezentare generala:
Materialele polimerice reprezinta una din cele mai importante patru clase de materiale utilizate in mod frecvent in industrie. In acest context, Departmentul de Cercetare Cauciuc s-a axat in principal pe dezvoltare de tehnologii pentru realizarea materialelor polimerice avansate, prin utilizarea carora se obtin produse cu caracteristici performante, prestabilite, in domenii de utilizare speciale, precum incaltamintea de protectie si de lucru, industria alimentara, chimie, auto, aerospatial, petrochimie etc. si cu impact redus asupra mediului.

Aria de expertiza:
Departamentul de Cercetare Cauciuc a abordat cercetari in domeniul materialelor polimerice avansate prin finalizarea unor proiecte in parteneriat cu universitati, institute de profil si agenti economici (solicitanti de produse specifice domeniului lor de activitate), prin abordarea simultana a urmatoarelor directii de cercetare:
• Procedee de recuperare si reciclare a deseurilor elastomerice post-consum prin compoundare in aliaje polimerice cu aplicatii variate;
• Tehnologii de compoundare materiale elasto-plaste pe baza de EPDM reticulat in matrice poliolefinica;
• Metode de imbunatatire a compatibilitatii elasto-plaste si agenti de ranforsare pentru realizare de materiale performante, care se pot prelucra pe masini de injectie;
• Compozite multifazice pe baza de nanoparticule cu destinatii speciale;
• Materiale noi cu proprietati imbunatatite prin iradierea cu electroni accelerati si microunde a amestecurilor de cauciuc prin realizarea unor grefe pe catenele de baza ale polimerilor si a unei reticulari fara a folosi agenti de vulcanizare sau reducand concentratia acestora;
• Noi sisteme de vulcanizare specifice materialelor de tip elasto-plaste;
• Nanocompozite polimerice pe baza de cauciuc brombutilic utilizate in domeniul farmaceutic;
• Arhitecturi polimerice ranforsate cu nanoparticule pentru incaltaminte utilizata in medii de lucru cu temperaturi ridicate;
• Compozite antimicrobiene, prelucrate prin injectie sau vulcanizare, pentru domeniile alimentar si farmaceutic;
• Nanocompozite rezistente la temperaturi ridicate pentru domeniul auto;
• Compozite rezistente la soc specifice domeniului feroviar.
Facilitati de cercetare si infrastructura: Rubber Research Department

Echipa de cercetare:
Echipa de cercetare este formata din 8 persoane, din care 5 sunt atestate in cercetare, iar 3 sunt doctori ingineri in inginerie chimica si 1 doctorand. Structura resursei umane este formata din 3 persoane atestate CS I, 2 persoane atestate CS III, 2 tehnicieni si un muncitor.

Cadrul relational la nivel national si international este demonstrat prin numarul de parteneriate strategice incheiate cu:
Universitati din Romania: UPB Buc., Universitatea Bucuresti etc.
Institute de cercetare din Romania: ICM Petru Poni,
Parteneri industriali din Romania:Ronera Rubber, Monofil SRL, SC Cardinal SRL etc.

Perspective si directii de cercetare vizate:
Directiile de cercetare noi abordate in 2019, transpuse in propuneri de proiecte sunt:
• Aliaj polimeric ABS/TPU cu suprafata modificata cu agenti antibacterieni destinat transportului public;
• Compozite ignifugate pe baza de aliaje polimerice ranforsate cu nanoparticule si fibre destinate izolatorilor electrici si reperelor auto/conductor;
• Nanocompozite antibacteriene cu matrice termoplastica si nanoparticule hibride de TiO2/ZnO/chitosan;
• Compounduri performante pentru realizare ventilatoare din industria auto (ventilator pentu racire motor);
• Recepturi produse polimerice vulcanizate cu destinatii speciale;
• Se vor realiza activitati de servicii de cercetare pentru beneficiari interesati de expertiza departamentului;
• Se va continua activitatea educationala prin organizarea/ derularea practicii studentilor;
• Transferul tehnologic va fi concretizat prin proiecte cu IMM-uri ce vor sa implementeze in productia curenta rezultatele experimentate in cadrul departamentului.

Persoana de contact:
Dr. ing. Alexandrescu Laurentia
Sef Departament
e-mail: laurentia.alexandrescu@icpi.ro