Infrastructura

ERRIS

INCDTP develops RDI activities having a fundamental and applicative character, small and short series micro production, consultancy and technical assistance services: laboratory investigation and testing, quality management, certification and inspection, editing and publishing of specialty literature (the magazine “Industria Textila”, ISI rated , „Revista de Pielarie-Incaltaminte” [The Leather & Footwear Magazine], CNCSIS rated B+, books, manuals, catalogues and dictionaries). more

Biblioteca

INCDTP - Sucursala ICPI oferă servicii de documentare persoanelor interesate. Biblioteca tehnică din cadrul Sucursalei ICPI gestionează peste 5000 de cărţi tehnice din diverse domenii, cu accentul pe ariile de cercetare de interes pentru institut, peste 50 de reviste de specialitate străine şi româneşti din domeniile pielărie, încălţăminte, chimie, cauciuc, precum şi din domenii conexe, relevante pentru activitatea de cercetare a departamentelor institutului.
Catalogul bibliotecii poate fi consultat la adresa: biblioteca.icpi.ro.
Pentru mai multe informaţii, vă rugăm să ne contactaţi la nr. de telefon 021-323.50.60 sau pe adresa de e-mail icpi@icpi.ro.