logo incdtp 8cm 600dpi

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare

pentru Textile si Pielarie Bucuresti

header

Planul National de Cercetare, Dezvoltare si Inovare 2015-2020, PNIII, P3: Cooperare Europeana si Interntionala (CEI): Subprogram 3.5: Alte Initiative si programe europene si internationale: Proiecte EUREKA Traditional (Network), EUREKA Cluster, EUROSTARS

Scop: sustinerea participarilor companiilor din Romania, in parteneriat cu organizatiile de cercetare la programe internationale de cercetare, care faciliteaza mobilitatea cercetatorilor, circulatia ideilor si a cunostintelor, accesul la retele transnationale de colaborare.

Obiectiv general: facilitarea dezvoltarii de proiecte internationale pentru

Obiective specifice:

 • stimularea companiilor romanesti, in special IMM-uri pentru patrunderea pe piata internationala si europeana cu produse, servicii si tehnologii inovatoare;
 • stimularea IMM-urilor ce au profil si / sau productie inovativa;
 • intarirea colaborarii intre IMM-uri si organizatii de cercetare din Romania (institute de cercetare, universitati) in parteneriat cu entitati similare din statele initiativei EUREKA.
 • stimularea performantelor tehnologice si economice prin finantarea acelor entitati care au capacitatea de a transforma idei in produse, servicii si tehnologii inovatoare cu potential de piata real;
 • realizarea de catre operatorii economici a unor produse, servicii si tehnologii noi, care au la baza rezultate ale cercetarii si care prezinta potential de exploatare comerciala pe piata interna si internationala;
 • stimularea IMM-urilor de a considera inovarea drept o strategie de dezvoltare, atat prin dezvoltarea de capacitati proprii de cercetare, cat si prin accesarea facilitatilor experimentale disponibile in entitatile de cercetare din Romania;
 • sustinerea cooperarii dintre industrie si organizatii de cercetare, astfel incat acestea sa colaboreze in toate etapele, respectiv: idee, concept, proiectare, model experimental, prototip, testare, proiectare tehnologica, productie de serie, promovare, marketing si vanzare de produse inovative cu valoare adaugata mare;
 • intarirea si consolidarea capacitatii de inovare a intreprinderilor pentru crearea de noi produse, servicii si tehnologii bazate pe valorificarea rezultatelor cercetarii.

Domenii tematice EUREKA:

 1. Electronica si tehnologia informatiei si comunicatii
 2. Prelucrarea industriala a materialelor si transporturi
 3. Alte tehnologii industriale
 4. Energie
 5. Chimie, fizica, stiinte
 6. Stiinte biologice
 7. Agricultura si resurse marice
 8. Tehnologii alimentare
 9. Masurari si standarde
 10. Tehnologii pentru sanatate si protectia mediului

 

Proiecte EUREKA Cluster

Proiectele EUREKA Cluster, dezvoltate la initiativa industriei europene sunt initiative strategice semnificative si de durata, cu inportanta majora pentru competitivitatea europeana. Adresandu-se atat nevoilor intreprinderilor mari, cat si IMM-urilor, Proiectele EUREKA Cluster reprezinta motorul inovatiei industriale si al cresterii economice.

Clusterele catalizeaza generarea unor proiecte inovatoare, bazate pe activitati industriale in apropierea pietei si pe activitati C-D-I precompetitive, in domenii specifice.

Prin reprezentarea lor industriala, proiectele EUREKA Cluster au un rol proeminent si activ in a aduce inovarea pe piata. Instrumentul cluster reflecta sinergiile in care se intalnesc interesele de cercetare si colaborare ale industriei europene, capacitatile de inovare si oportunitatile de finantare nationale. Proiectele EUREKA Cluster reprezinta parteneriate public-private cu o larga participare industriala, care vizeaza stimularea inovarii.

Clusterele EUREKA sunt esentiale pentru:

 • Accelerarea introducerii pe piata a rezultatelor din domeniul C-D- I;
 • Impartirea rezultatelor C-D-I si a costurilor;
 • Facilitarea consortiilor care implica parteneri de-a lungul intregului lant valoric;
 • Crearea unei retele industriale pentru colaborare pe termen lung.

Pasii cheie in crearea unui proiect EUREKA Cluster includ:

 • Selectarea cluster;
 • Elaborare idee de proiect si trimitere schita a acesteia catre secretariatul clusterului respectiv. (Consultati termenele limita pentru apeluri)
 • Evaluare initiala: Clusterele vor efectua evaluarea globala a fiecarei propuneri depuse in stransa colaborare cu autoritatile publice.
 • Trimitere propunere completa
 • Primirea etichetei pe propunerea transmisa, care ofera dreptul de trimitere a cererea de finantare catre organismul de finantare din tara respectiva. Clusterele vor facilita contactele.
 • Lansarea proiectul;
 • Sprijin: (Contactati secretariatul Cluster pentru intrebari sau preocupari specifice).

Un tipic proiect Cluster contine 2-14 participanti din 3-4 tari. Proiectele au o durata de 30 de luni cu un guget cuprins in intervalul 1,5 - 15 milioane de euro.

In Romania, proiectele EUREKA Cluster sunt eligibile la finantare daca au primit eticheta Clusterelor pana la data de 31 decembrie 2016.

Proiectele EUREKA Cluster care au primit eticheta Clusterelor dupa 1 ianuarie 2017 nu sunt finantate de la bugetul de stat, conform adresei MCI nr. 2884/26.04.2017.

Coordonatorul consortiului din Romania trebuie sa faca dovada participarii sale intr-o propunere de proiect EUREKA Cluster prin transmiterea formularului de proiect EUREKA Cluster, a acordului de parteneriat international si a adresei oficiale transmisa de catre secretariatul clusterului, care mentioneaza selectia propunerii de proiect in urma sesiunilor de evaluare la nivel international.

Participantii din Romania trebuie sa faca parte din parteneriatul initial al proiectului international.

Nu este eligibila modificarea consortiului prin aderarea participantilor romani dupa inceperea derularii unui proiect EUREKA Cluster.

Link-uri apel EUREKA:

http://www.eurekanetwork.org/

https://uefiscdi.ro/proiecte-eureka-traditional-network-eureka-cluster-si-eurostars-euk2017-113

pachet de informatii: Aici

 

Ministerul Cercetarii si Inovarii: Competitie 2017 - Program 2:Cresterea competitivitatii economiei romanesti prin cercetare, dezvoltare si inovare - pentru a sprijini cresterea productivitatii intreprinderilor si progresul pe lanturile de valoare, prin CDI, in cadrul unui sistem national de inovare si prin parteneriate dintre intreprinderi si organizatii publice de cercetare performante”, Subprogram 2.1: “Competitivitate prin cercetare, dezvoltare si inovare - pentru cresterea productivitatii la nivelul intreprinderilor prin CDI”Tip proiect:  „Organizare si dezvoltare cluster – Cluster inovativ”: Pachet de informatii – consultare publica

Scop: sustinerea proceselor de specializare inteligenta, prin consolidarea structurilor conglomerate care reunesc companii si organizatii de cercetare cu profil tehnologic similar si/sau complementar.

Obiectiv general: cresterea competitivitatii intreprinderilor cuprinse in structuri de tip cluster din sectoare cu relevanta economica, cu precadere din domeniile de specializare inteligenta, prin concentrarea resurselor si dezvoltarea productiei de bunuri inovatoare (tehnologii, produse, servicii), rezultate din activitatile de cercetare-dezvoltare si inovare planificate si realizate in cooperare in cadrul clusterului

Obiective specifice:

 • cresterea numarului de clustere consolidate prin stabilirea unor obiective comune de cercetare-dezvoltare si inovare si prin dezvoltarea planurilor de implementare asociate, bazate pe utilizarea in comun a resurselor existente in structura clusterului;
 • cresterea sanselor de afirmare si inserare viabila a clusterelor in circuitele economice internationale.
 • implicarea unitatilor CDI in devoltarea economico-sociala a ariilor asociate si regiunilor de dezvoltare.

Rezultate preconizate ape proiectelor cor conduce la:

 • cresterea numarului de servicii specifice de inovare oferite companiilor din cluster, ca si la cresterea capacitatii proprii de inovare a acestora;
 • innoirea, extinderea si cresterea calitativa a portofoliului de produse/ tehnologii/ servicii introduse pe piata interna si externa de membrii clusterelor de inovare;
 • dezvoltarea sistematica si cresterea eficientei cooperarii, atit in cadrul clusterului, cat si intre clustere;
 • cresterea cifrei de afaceri agregate, a valorii agregate a exporturilor si a altor indicatori economici privind activitatea intreprinderilor din cadrul clusterelor;
 • cresterea capacitatii clusterelor de inovative din Romania de a se conecta si integra in lanturi si retele de productie europene si internationale din domeniile de profil.

Durata de implementare a proiectelor: 24 luni

Draft pachet de informatii: Aici