logo incdtp 8cm 600dpi

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare

pentru Textile si Pielarie Bucuresti

header

EU CLUSTER PORTAL – portal cu politici industriale cu privire la clusterele europene. https://ec.europa.eu/growth/smes/cluster_ro

EUROPEAN CLUSTER OBSERVATORY - punct unic de acces pentru informarea statistica, analiza si cartografierea clusterelor si a politicii clusterelor in Europa, destinat factorilor de decizie europeni, nationali, regionali si locali, precum si managerilor de clustere si reprezentantilor IMM-urilor. - https://ec.europa.eu/growth/smes/cluster/observatory/about

EUROPEAN CLUSTER COLLABORATION PLATFORM - Platforma europeana de colaborare in domeniul clusterelor – platforma de servicii care are ca scop prezentarea organizatiilor tip cluster, cu  instrumente moderne. - https://www.clustercollaboration.eu/

EUROPEAN CLUSTER ALLIANCE - Platforma deschisa, menita sa mentina un dialog politic permanent la nivelul UE intre autoritatile publice nationale si regionale responsabile cu elaborarea politicilor privind grupurile si cu gestionarea sau finantarea programelor de cluster in tarile sau regiunile lor. - http://www.eca-tactics.eu/eca/about

EUROPEAN INSTITUTE OF INNOVATION & TECHNOLOGY - Organism independent al Uniunii Europene infiintat in 2008 pentru a stimula inovarea si spiritul antreprenorial in intreaga Europa. EIT reuneste institutii de invatamant superior, laboratoare de cercetare si companii pentru a forma parteneriate transfrontaliere dinamice - Comunitati de cunoastere si inovare - care dezvolta produse si servicii inovatoare, incep noi companii si pregatesc o noua generatie de antreprenori. - https://eit.europa.eu/

UNITATEA EXECUTIVA PENTRU FINANTAREA INVATAMANTULUI SUPERIOR, A CERCETARII, DEZVOLTARII SI INOVARII (UEFISCDI)

- institutie publica aflata in subordinea Ministerului Educatiei Nationale, asigura atat realizarea de studii ce fundamenteaza procesul de repartizare a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru universitati, cat si coordonarea, din punct de vedere administrativ, a unor programe si subprograme din Planul National de Cercetare, Dezvoltare, Inovare.

-organizeaza competitii si ulterior monitorizeaza implementarea proiectelor acceptate la finantare. Prin programele din PNCDI III coordonate, gestioneaza aproximativ 22% din fondurile publice alocate activitatii de cercetare, dezvoltare si inovare.

www.uefiscdi.ro

MINISTERUL CERCETARII SI INOVARII (MCI) - este organul de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, care se organizeaza si functioneaza in subordinea Guvernului. MCI re rol de sinteza si coordonare in domeniul cercetarii stiintifice, dezvoltarii tehnologice si inovarii. - http://www.research.gov.ro/

REVISTA „INDUSTRIA TEXTILA” - singura revista romaneasca din domeniul textil, cotata ISI Thomson Reuters. Avand o vasta experienta (peste 60 de ani de existenta), revista se adreseaza specialistilor din sectorul textil - materii prime, filatura, tesatorie, tricotaje, tehnologie chimica, confectii, precum si domeniile conexe: aparate de laborator, utilaje si echipamente de prelucrare mecanica si chimica, produse chimice si auxiliare, prelucrare computerizata a datelor de proiectare si de productie, sisteme de management si marketing etc. In prezent revista are o frecventa de 6 numere/an, insa numarul si calitatea articolelor publicate - continand informatii din domeniul textil si din domeniile conexe - management, marketing, chimie, pielarie - a crescut de la un an la altul. Toate articolelesite sunt publicate in limba engleza, fiind insotite de rezumate in limbile engleza si romana - http://www.revistaindustriatextila.ro/index.php/ro/

REVISTA „DIALOG TEXTIL” – este o publicatie de baza a industriei textile si de confectii din Romania, fiind lansata in anul 1995. Conceptul editorial aduce in prim-plan antreprenorii si afacerile lor, analizeaza tendintele globale din tehnologie, retail si moda, si livreaza analize si statistici de profil. Dialog Textil este principala platforma de comunicare a industriei pentru produse, echipamente si tehnologii sau inovatii in productie si fashion retail. Revista se distribuie lunar la peste 3000 de companii din industrie. http://www.dialogtextil.ro/